ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

1. ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ. Κάθε μήνα θα γίνεται η έκδοση των κοινόχρηστων με τα μηνιαία πάγια αλλά και τα έκτακτα έξοδα που θα προκύπτουν. Η συγκεντρωτική κατάσταση θα τοιχοκολλείται από την εταιρεία μας στον πίνακα ανακοινώσεων, ο οποίος θα βρίσκεται μέσα στην είσοδο της οικοδομής. 
2. ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ. Μαζί με τη συγκεντρωτική κατάσταση εκδίδονται και τα ειδοποιητήρια για κάθε διαμέρισμα. Τα ειδοποιητήρια αυτά θα τα βρίσκετε στο γραμματοκιβώτιο του κάθε διαμερίσματος. 
3. ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ. Μια συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα όπου θα αναγράφεται στη συγκεντρωτική κατάσταση και στα ειδοποιητήρια, θα γίνεται η είσπραξη από κάθε διαμέρισμα. Με την εξόφληση του λογαριασμού θα δίνεται από την εταιρεία μας μηχανογραφημένη εξοφλητική απόδειξη στον καθένα ξεχωριστά. 
4. ΤΗΡΗΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ. Όταν θα γίνεται η είσπραξη, η εταιρεία μας θα κρατάει τα χρήματα της οικοδομής για να μπορεί να καλύψει τις δαπάνες της. Όσον αφορά στο αποθεματικό ταμείο της οικοδομής, αν το ποσό είναι της τάξης άνω των 500,00 ευρώ, τότε η εταιρεία μας συμβουλεύει να ανοιχτεί ένας τραπεζικός λογαριασμός στο όνομα δύο ή τριών ιδιοκτητών της οικοδομής, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση μόνο αυτοί, για τυχόν ανάληψη ή κατάθεση ποσού. 
5. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ. Εφόσον γίνει η είσπραξη, η εταιρεία μας αναλαμβάνει να πληρώσει τις δαπάνες της οικοδομής όπως Νερό, ΔΕΗ, Φυσικό αέριο, Συνεργείο καθαρισμού, Συντήρηση ανελκυστήρα και ό,τι άλλο προκύπτει. 
6. ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ. Τηρείται μηχανογραφημένο βιβλίο εσόδων - εξόδων, στο οποίο ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει έλεγχος από τους κατοίκους της οικοδομής αλλά και για κάποια ατομική απορία. 
7. ΑΡΧΕΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ. Οποιοδήποτε έγγραφο δοθεί στην εταιρεία μας, όπως κατάσταση μηχανικού και καταστατικό οικοδομής, μένουν στο αρχείο της οικοδομής, καθώς και αναλυτική κατάσταση με ονοματεπώνυμα και τηλέφωνα ιδιοκτητών και ενοικιαστών.
8. ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ. Όσον αφορά στον όρο «νομική κάλυψη», η εταιρεία μας δεν μπορεί να σας καλύψει απόλυτα. Μπορούμε όμως, στην περίπτωση που κάποιος δεν είναι σωστός στις υποχρεώσεις του, να του γίνει μια σύσταση από την εταιρεία μας αρχικά προφορικώς και μετά τηλεφωνικώς. 
9. ΜΕΤΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ/ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ. Η καταγραφή των ωρών από τους θερμιδομετρητές/ωρομετρητές του κάθε διαμερίσματος μπορεί να γίνει από την εταιρεία μας, παρουσία πάντα κάποιου κατοίκου της οικοδομής για λόγους ασφαλείας. Τις περισσότερες φορές η μέτρηση γίνεται από το διαχειριστή και δίνεται στην εταιρεία τηλεφωνικώς.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1. Η έκδοση και είσπραξη των κοινοχρήστων μπορεί να γίνει μια συγκεκριμένη ημερομηνία του μήνα, εφόσον υπάρχει αποθεματικό (ταμείο) στην οικοδομή.
 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 
Στην οικοδομή θα πρέπει να υπάρχει κάποιος, κατά προτίμηση ιδιοκτήτης, ο οποίος θα ελέγχει την οικοδομή και θα συνεργάζεται η εταιρεία μας μαζί του. Οι δουλειές του θα είναι οι εξής:
α) Σε περίπτωση που θα ενοικιαστεί ένα κλειστό διαμέρισμα ή το αντίθετο, να ενημερώσει την εταιρεία μας για τη σωστή κατανομή των κοινόχρηστων.
β) Όταν θα έρθουν οι λογαριασμοί, να ενημερώσει την εταιρεία μας, πάντα τηλεφωνικώς, και εμείς θα έρθουμε να τους πάρουμε. 
γ) Αν προκύψει κάποιο έξοδο, όπως π.χ. ηλεκτρολόγος ή συντήρηση καυστήρα κ.ά., θα πρέπει να μας ενημερώσει για να χρεωθούν στα κοινόχρηστα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, μπορούμε να σας συστήσουμε διάφορα συνεργεία και αναλόγως αποφασίζει η διαχειριστική επιτροπή.
 
Αν πάλι νομίζετε ότι δεν μπορεί να γίνει διαχειριστής κάποιο άτομο από την οικοδομή, θα πρέπει να είστε όλοι υπεύθυνοι, και αν προκύψει κάτι από τα παραπάνω, θα πρέπει να ειδοποιηθεί η εταιρεία κοινοχρήστων άμεσα. 

Θα πρέπει πάντως να γνωρίζετε ότι μια οικοδομή για να λειτουργεί πάντα σωστά, θα πρέπει να υπάρχει κάποιος (διαχειριστής) μέσα από την οικοδομή που θα την ελέγχει.

Η δουλειά της εταιρείας μας είναι να συμβουλεύει και να προτείνει λύσεις στην οικοδομή χωρίς να επεμβαίνει από μόνη της. Φυσικά, είμαστε πάντοτε ανοιχτοί στις προτάσεις σας και παρόντες πάντα στις γενικές συνελεύσεις της οικοδομής. 
Επίσης, μπορούμε να σας προτείνουμε μια δοκιμαστική περίοδο συνεργασίας, για όσο διάστημα επιθυμείτε. Φυσικά, με τη λήξη της συνεργασίας, θα πρέπει να έχουν τακτοποιηθεί όλες οι οφειλές και δαπάνες της οικοδομής.